top of page

Flått

Alle stadier av skogflått, inkludert larver, nymfer og voksne, lever av blodet til fugler og pattedyr. Hvert stadium bruker et nytt bytte. Flått klatrer opp bakkevegetasjon og tar tak i forbipasserende dyr. Den ferdigsugde flåtten faller tilbake til bakken. Det tar omtrent tre år å utvikle seg fra egg til voksne, og deretter legge egg. Skogflått er vanlig fra norskekysten og opp til Helgeland, men den kan også finnes enkelte steder i innlandet.

Skader 

Skogflått kan overføre sykdommer som Borreliose og skogflåttencefalitt. Kontakt legen din hvis du får rødt utslett rundt bittstedet, eller hvis du opplever svakhet, hodepine eller muskelsmerter etter bittet. 

 

Forebygging og kontroll

I naturen:

  • Høyt gress, busker og underskog kan være nyttig hvis de fjernes. 

  • På noen øyer som er utsatt for flått kan fjerning av rådyr hjelpe. 

 

For folk: 

  • Trekk sokker over buksebena for å unngå flått.

  • Myggmidler kan hindre at flåtten fester seg. 

  • Gå på sti og unngå gress, lyng og kratt. 

  • Kontroller for flått etter tur og fjern fastbitte flått umiddelbart.

  • Vurder vaksine mot skogflåttencefalitt.

 

Spørsmål og svar:

 

Er flått farlig?

I 2% av tilfeller med flåttbitt vil personen bli smittet med Borreliose. Dersom du er smittet vil det se ut som et rødt utslett rundt området som ble angrepet.

 

Hvordan unngå flått bit?

Dersom en smører seg med lavendel olje på benet der de oftest hopper på deg vil de slippe taket og ikke feste seg.

 

Hvor finnes det flått?

Det er mest flott langs kysten opp mot Helgeland og noen plasser i innlandet.

flått
bottom of page