top of page

Forebygge skadedyr

Fjern mulige matkilder

Både inne og ute i husholdning vil det være mulige mat kilder for skadedyrene. Dette kan føre til at en lokker til seg skadedyr som etablerer seg inne eller utenfor husholdningen.

 

Utendørs kan søppel og andre spiselige artikler som fuglemat føre til at en tiltrekker seg skadedyr, dette kan typisk være rotte eller mus, men også andre typer skadedyr. For å forebygge dette kan man holde det rent for spiselige artikler, forsegle og hyppig tømme boss utenfor.

 

Innendørs er det flere kilder som kan tiltrekke seg skadedyr, dette vil typisk være matrester, smuler, dyre mat og andre animalske artikler som pels, fjær, ull og lignende. Matrester og smuler kan tiltrekke seg en rekke skadedyr, som bananfluer og maur. Ved å holde det rent for matrester og smuler gjennom vask og støvsuging vil en minske risikoen for et skadedyr angrep. Enkelte biller og møll kan hente næring i fra animalske artikler i hjemmet og kan lett forebygges ved å pakke disse inn i plast.

Hold skadedyrene ute

 

Det er flere måte en kan få skadedyr innendørs, to hovedpunkter at man selv tar det inn i form av at man tar inn brukte møbler eller bagasje etter at man har vær på reise og oppholdt seg en plass det kan være skadedyr, da spesielt veggdyr og skjeggkre (hotell etc.). For å unngå at man tar inn skadedyr via møbler vil det å utsette å møblene for -18°C eller over 45°C over lang nok tid drepe mange mulige skadedyr og minske risikoen for å ta inn skadedyr. Dersom man er på eller har vært på reise vil det å oppholde bagasjen over bakken og inspisere den før hjemreise, minske sannsynligheten for å ta med seg uønskede skadedyr hjem.

 

Dersom det allerede er skadedyr på utsiden av huset eller i nabolaget, er det anbefalt å ta grep for å hindre skadedyr i å komme seg inn. Dette er da i form av å sikre at fasaden rundt huset et tett. Bruk av netting foran lufteluker, rør eller lednings gjennomganger og tetting av hull i fasaden eller bak kledningen ved bruk av tetteskum, museband, musebørste eller andre lignende produkter. Som oftes pleie dette å dreie seg om rotter og mus.

Reduser fuktighet


 

Ved å minimere tilgjengeligheten på vann, fuktighet og fuktige gjenstander vil det bli vanskeligere for skadedyr å overleve. Det er flere tiltak en kan iverksette for å redusere fukt.


 

  • Fuktige rom kan ved luftsirkulasjon og økt temperatur tørke ut rommet og dermed gjøre det betraktelig mindre attraktivt for skadedyr som sølvkre, skjeggkre og veggdyr. Dette er grunnen til av vi anbefaler våre kunder å installere varmepumpe i hus og bygg med skadedyrangrep som følge av fuktighet.

  • Dersom en har vannskade materialer i hus, anbefale vi at de fjernes for å redusere fuktigheten. Dette gjelder også fuktige gjenstander som klær etc. Dette kan tørkes, men vi anbefaler å gjøre det på et rom med god luftsirkulasjon og varme.

  • Unngå også å la vann bli liggende åpent, dette kan være i form av vaskebøtter, oppvaskkum, potteplanter eller lignende.


 


 

Fjern skjule- og oppholdssteder


 

Både inne og ute er det muligheter og steder for skadedyr å skjule seg. Plasser som skaper små hulrom er mulige plasser for skadedyr å slå seg til ned i. Utendørs kan dette være vedstabler, paller, avfall og plankehauger, disse kan tiltrekke seg insekter som skjeggkre, sølvkre og gnagere som mus og rotter. Dette gjelder også busker og trær som står inntil husvegg.


 

Det samme gjelder innendørs, men her kan insektene gjemme seg i møbler, gul, tak og vegger som har hulrom eller ikke er skikkelig tettet. Her er det også risiko for at mus og rotter kan bevege seg fritt i vegger og gulv dersom de kommer seg inn gjennom åpninger på utsiden av huset. Tetting og fylling av hulrom både inne og ute vil minste og i noen tilfeller nøytralisere muligheten for skadedyr å komme seg inn og bevege seg fritt i huset.

Forebygge skadedyr, kjøkken
bottom of page