top of page

Spar strøm ved å vedlikeholde ventilasjonsanlegget

Å vedlikeholde ventilasjonsanlegget ditt er nøkkelen til å opprettholde et sunt og energieffektivt hjem. Her er fem viktige tips for å få mest mulig ut av ditt ventilasjonsanlegg og spare penger i samme slengen:

Regelmessig rensing av anlegget:
En grundig rens av ventilasjonsanlegget hvert femte år kan forbedre luftkvaliteten og redusere strømforbruket ved å fjerne opphopning av støv og partikler som øker motstanden i systemet.

Hva er ventilasjonsrens?

Effektiv varmegjenvinning:
Selv om ventilasjonsanlegget ikke er designet for å varme opp luften, spiller det en viktig rolle i å gjenvinne varmen som allerede er i boligen. Ved å holde anlegget på, unngår du varmetap som vanligvis skjer ved tradisjonell lufting.

Riktig temperaturinnstilling:
Sett ned temperaturen på anlegget til 15-17 grader for å redusere strømforbruket. Et høyt innstilt varmeelement vil kontinuerlig forsøke å nå den innstilte temperaturen, noe som resulterer i unødvendig høyt strømforbruk.

Maksimer varmegjenvinning:
Et godt vedlikeholdt ventilasjonsanlegg gjenvinner en betydelig mengde varme. Sørg for at det er riktig innstilt, ideelt rundt 17 grader, for å oppnå maksimal effektivitet.

Regelmessig filterskifte:

Skift filter i anlegget minst hver sjette måned. Tette filtre kan føre til økt energiforbruk ved at viftene må jobbe hardere.

Sjekk ut flteravtale

bottom of page